2017 Sets

2017 Bowman Wanted | 2017 Bowman Platinum Wanted | 2017 Topps Archives Wanted | 2017 Topps Bunt Wanted | 2017 Topps Chrome Wanted | 2017 Topps Fire Wanted | 2017 Topps Heritage Wanted | 2017 Topps Heritage High Number Wanted | 2017 Topps Series 1 Wanted | 2017 Topps Series 2 Wanted

Last Updated: 9 October 2017


2017 Wanted

2017 Bowman Wanted

Base: 16, 41, 52, 59, 60, 68, 94

Prospects: BP23, BP108(2), BP131, BP147

Chrome Prospects: BCP1, BCP2, BCP8, BCP13, BCP19, BCP26, BCP37, BCP48, BCP83, BCP86, BCP99, BCP102, BCP113, BCP127, BCP136


2017 Bowman Platinum Wanted

Base: 85
Prospects: TP-AR, TP-WBE


2017 Topps Archives Wanted

Base: 3, 28, 55, 65, 84, 206, 213, 236, 252, 269
59B-7, 59B-13, 59B-14, 59B-19, 59B-20
Inserts: DJ-1, DJ-2, DJ-3, DJ-4, DJ-10, DJ-11, DJ-15, DJ-18, DJ-19, DJ-22, DJ-23, RO-1, RO-3, RO-5, RO-7, RO-10, RO-12, RO-15, RO-16, RO-18, RO-20, RS-9


2017 Topps Bunt Wanted

Base: 181


2017 Topps Chrome Wanted

Inserts: 87T-2, 87T-3, 87T-4, 87T-9, 87T-13, 87T-15, 87T-21, BTN-2, BTN-3, BTN-4, BTN-6, BTN-7, BTN-8, BTN-9, BTN-10, BTN-11, BTN-12, BTN-14, BTN-15, BTN-16, BTN-17, BTN-18, BTN-19, FF-1, FF-4, FF-5, FF-8, FF-9, FF-10, FF-11, FF-12, FF-14, FF-15, FF-16, FF-17, FF-18, FS-1, FS-3, FS-7, FS-9, FS-14, FS-15


2017 Topps Fire Wanted

Base: 1, 37, 39, 102, 105, 108, 188


2017 Topps Heritage Wanted

Base:
39, 43, 55, 76, 81, 83, 86, 88, 93, 97, 100, 101, 119, 139, 140, 141, 151, 156, 160, 164, 171, 197, 212, 222, 233, 239, 246, 266, 267, 281, 292, 310, 316, 320, 325, 332, 333, 347, 366, 376, 384
SPs: 402, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 417, 418, 419, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 444, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 494, 495, 496, 498, 500


2017 Topps Heritage High Number Wanted

Base: 508, 514, 572, 599, 604, 614
Inserts: AW-4, CC-2, CC-3, CC-5, CC-7, CC-8, CC-9, CC-11, CC-12, CC-13, CC-15, NT-1, NT-2, NT-4, NT-6, NT-7, NT-10, RP-AJ, RP-CA, RP-DS, RP-LW, RP-OA, RP-YG, RP-YM, NRH-1, NRH-5


2017 Topps Series 1 Wanted

Base: 6, 53, 69, 115, 120, 128, 168, 214, 288, 289, 311, 317, 332, 340


2017 Topps Series 2 Wanted

Base: 369, 412, 423, 426, 428, 438, 440, 450, 455, 475, 479, 483, 492, 522, 523, 528, 539, 561, 602, 639, 643, 660, 674, 675, 680